Biosense Laboratories AS

   produktsikkerhet        mattrygghet        miljøovervåking    


For info in English please click here

Om oss

Biosense Laboratories AS tilbyr enkle, raske og kostnadseffektive verktøy/testsett for å overvåke tilstedeværelse og effekter av forurensninger og giftstoffer.

Vårt utvalg av testsett inkluderer vitellogenin (Vtg) ELISA kits for å kvantifisere effekten av hormonforstyrrende stoffer (EDCs), ELISA kits og hurtig-tester for å oppdage algetoksiner og cyanotoksiner i vann- og biologiske prøver, samt tester for et bredt spekter av plantevernmiddelrester og andre miljøgifter.

I tillegg til Biosense egne produkter distribuerer vi produkter fra blant annet Eurofins Abraxis, Pocket Diagnostic, utvalgte produkter fra Cayman Chemicals, og Tokiwa.

Yderlig informasjon om anvendelsesområder for våre produkter: produktsikkerhet, miljøovervåking og mattrygghet


Biosense Laboratories AS, Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
e-mail: biosense (at) biosense.com,  tel: +47 5554 3966