Biosense Laboratories AS

Biosense Laboratories AS tilbyr enkle, raske og kostnadseffektive verktøy/testsett for å overvåke tilstedeværelse og effekter av forurensninger og giftstoffer.


Vårt utvalg av testsett inkluderer vitellogenin (Vtg) ELISA kits for å påvise effekten av hormonforstyrrende stoffer (EDCs), ELISA kits og hurtig-tester for å oppdage patogener i matvarer, planteskadegjørere, algetoksiner og cyanotoksiner i vann- og biologiske prøver, samt tester for et bredt spekter av plantevernmiddelrester og andre miljøgifter.

I tillegg til Biosense egne produkter distribuerer vi produkter fra blant annet Gold Standard Diagnostics, Pocket Diagnostic, samt utvalgte produkter fra Cayman Chemicals, og Tokiwa.


Testene brukes rutinemessig i laboratorier som tilbyr tjenester innenfor matvaretrygghet, miljø og produktsikkerhet


Ytterlig informasjon om anvendelsesområder for våre produkter:mattrygghet           miljøovervåking            hormonforstyrrende effekt Vi tilbyr også  ELISA- og LFD lesere tilpasset våre tester

Siste nytt

Biosense tilbyr nu en rekke nye produkter for kontroll av Entereobacteriaceae og andre pathogener i matvarer.


Klikk her for mer informasjon (ekstern link)

unsplash