Biosense Laboratories AS

Biosense Laboratories AS tilbyr enkle, raske og kostnadseffektive verktøy/testsett for å overvåke tilstedeværelse og effekter av forurensninger og giftstoffer.


Vårt utvalg av testsett inkluderer vitellogenin (Vtg) ELISA kits for å kvantifisere effekten av hormonforstyrrende stoffer (EDCs), ELISA kits og hurtig-tester for å oppdage planteskadegjørere, algetoksiner og cyanotoksiner i vann- og biologiske prøver, samt tester for et bredt spekter av plantevernmiddelrester og andre miljøgifter.

I tillegg til Biosense egne produkter distribuerer vi produkter fra blant annet Eurofins Abraxis, Pocket Diagnostic, utvalgte produkter fra Cayman Chemicals, og Tokiwa.

Yderlig informasjon om anvendelsesområder for våre produkter:


produktsikkerhetmiljøovervåking og mattrygghet