Biosense Laboratories AS

Mat og landbruk

Testing av råvarer og sluttprodukter er svært viktig i næringsmiddel-, drikke- og landbruksindustrien, både for regulatoriske og kvalitetsmessige formål.

Produkter vi tilbyr for mat og landbruk inkluderer raske testløsninger for:
For oversikt over alle våre produkter: Klikk her (Engelsk side)

Patogener

Sammenlignet med de fleste andre land, er forekomsten av patogener i matvarer lav i Norge. Men også her kan smittestoffer spres gjennom maten og gi matforgiftning.

Matprøving og analyse er derfor viktig for å sikre at maten er trygg.


Vi tilbyr “på stedet” hurtigtester med svaber (Path-check), tillegg til PCR- og ELISA-tester for en rekke av de matpatogener som er vanligst her: Norovirus, Salmonella, Listeria, Legionella, E. Coli med flere.


Klikk her for produktinformasjon (ekstern link)

Patogener i matvarer

Allergener

Allergener i matvarer

Matallergi er et økende folkehelseproblem, og selv lav konsentrasjon av allergener kan gi allergiske symptomer. 
90% av matallergiene er forårsaket av enten melk, egg, peanøtter, nøtter, fisk, skalldyr, hvete og soya. 
EU-forordning 1169/2011 pålegger mat-produsenter og -importører å merke produkter som inneholder allergener. 


Vi tilbyr dipstick-tester og ELISA-kit for påvisning av matallergener.


Klikk her for produktinformasjon (ekstern link)

Marine biotoksiner


Biotoksiner består av mange forskjellige toksiner, inkludert algegifter i marine- og ferskvannsmiljø.


For å møte behovene til myndigheter og industri for å beskytte folkehelsen, tilbyr vi testløsninger for marine biotoksiner, inkludert paralytisk (PSP), diarétisk (DSP), nevrotoksisk (NSP) og amnestisk (ASP) skalldyrforgiftning. Våre testløsninger støtter overvåkingsprogrammer og tillater hurtig-testing på stedet og kvantifisering av toksiner i laboratorier.


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside)

Algetoksiner
Cyanotoksiner

Cyanotoksiner


Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden, også i Norge.

En cyanobakterieoppblomstring er ikke nødvendigvis synlig i råvannskilden, og ikke alle cyanobakterier produserer cyanotoksiner. Likevel er det et viktig prinsipp at alle cyanobakterier betraktes som potensielt giftige inntil det er undersøkt.


Les mer om «Cyanobakterier og cyanotoxiner i norske drikkevannskilder» her (ekstern link)


Biosense tilbyr spesifikke testsett for ulike cyanotoksiner. I tillegg til dette, tilbyr vi også microcystin-test alternativer for å imøtekomme de ulike myndighetsanbefalingene for testing av råvannkilder og behandlet drikkevann.

Våre tester inkluderer både ELISA- og hurtigtester.

Vi tilbyr også algetoksinstandarder ogQC-materialer.


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside)

Planteskadegjørere


Biosense tilbyr hurtigtester for påvisning av Phytophthora, potato virus Y, Erwinia amylovora og Ralstonia solanacearum. Dette er skadegjørere som er vanskelige å bekjempe og tidlig påvisning av pathogenene kan minimere spredning og redusere utgiftene ved utbrudd og behovet for bruk av plantevernmidler.

Klikk her for yderlig informasjon (Engelsk hjemmeside)

Plantepathogener

Glyfosat

Glyfosat

Glyfosat er et plantevernmiddel som brukes mot ugress, blant annet i kornåker, hager og plantasjer.

 

Det er mye diskusjon internasjonalt knyttet til om glyfosat kan være helseskadelig for mennesker og/eller for miljøet. For oversikt over diskusjonen i EU angående glyfosat se, for eksempel, her (ekstern lenke)

 

Våre testsett er egnet for screening for glyfosatrester i vann, linser, hvite bønner, soyabønner mais, maltbygg og andre landbruksprodukter.

 

For mer informasjon og korrekt prøveopparbeidelsesprotokoll for de ulike prøvetypene vennligst kontakt oss


Vi tilbyr også kits mot en rekke andre plantevernsmidler: Klikk her for oversigt (Engelsk hjemmeside)

Mykotoksiner

Mykotoksiner er giftige stoffer som produseres av forskjellige muggsopper. Det er såkalte sekundære stoffskifteprodukter og stoffene kan være giftige i svært lave konsentrasjoner.


For næringsmidelindustrien er kontaminering med stoffene aflatoxins, deoxynivalenol, fumonisins, ochratoxin, T-2 / HT-2 toxins og zearalenone spesielt problematisk.


Biosense tilbyr en rekke tester for mykotoksin analyser


Klikk her for produktinformasjon (ekstern link)Mykotoksin

Progesteron

Progesteronnivå er en god indikator både for brunst, midtsyklus og drektighet. Under syklusen endres nivået av Progesteron betydelig. Følgelig kan målinger av progesteronnivået hjelpe til med en nøyaktig tidsstyring for inseminasjon av kyr.

Måling av progesteronnivået hos melkekyr er et verdifullt verktøy for effektiv besetningsforvaltning.

Biosense tilbyr ABRAXIS® Progesterone ELISA, en test som kan brukes direkte på råmelk eller på serum/plasma prøver fra den enkelte ku.
Testen kan brukes med kvantitativ protokoll eller med semikvantitativ protokoll:
- Kvantitativ protokoll: opptil 42 prøver testet i duplikater ved bruk av 6 standarder.
- Semikvantitativ protokoll: opptil 94 prøver i enkeltstående ved bruk av 2 kontroller.


Klikk her for produktinformasjon (ekstern linke)

Klikk her for oversikt over våre produkter (Engelsk hjemmeside) eller finn kontaktinfo under

unsplash