Biosense Laboratories AS

Mat og landbruk

Testing av råvarer og sluttprodukter er svært viktig i næringsmiddel-, drikke- og landbruksindustrien, både for regulatoriske og kvalitetsmessige formål.

Produkter vi tilbyr for mat og landbruk inkluderer raske testløsninger for:
Patogener

Sammenlignet med de fleste andre land, er forekomsten av patogener i matvarer lav i Norge. Men også her kan smittestoffer spres gjennom maten og gi matforgiftning.

Matprøving og analyse er derfor viktig for å sikre at maten er trygg.


Vi tilbyr “på stedet” hurtigtester med svaber (Path-check), tillegg til PCR- og ELISA-tester for en rekke av de matpatogener som er vanligst her: Norovirus, Salmonella, Listeria, Legionella, E. Coli med flere.


Klikk her for produktinformasjon (ekstern link)

Patogener i matvarer
Allergener i matvarer

Allergener

Matallergi er et økende folkehelseproblem, og selv lav konsentrasjon av allergener kan gi allergiske symptomer. 
90% av matallergiene er forårsaket av enten melk , egg, peanøtter, nøtter, fisk, skalldyr, hvete og soya. 
EU-forordning 1169/2011 pålegger mat-produsenter og -importører å merke produkter som inneholder allergener. 


Vi tilbyr flow-tester og ELISA-kit for påvisning av matallergener.

Marine biotoksiner


For å møte behovene til myndigheter og industri for å beskytte folkehelsen, tilbyr vi testløsninger for marine biotoksiner, inkludert paralytisk (PSP), diarétisk (DSP), nevrotoksisk (NSP) og amnestisk (ASP) skalldyrforgiftning. Våre testløsninger støtter overvåkingsprogrammer og tillater hurtig-testing på stedet og kvantifisering av toksiner i laboratorier.


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside)

Algetoksiner
Plantepathogener

Planteskadegjørere


Biosense tilbyr hurtigtester for påvisning av Phytophthora, potato virus Y, Erwinia amylovora og Ralstonia solanacearum. Dette er skadegjørere som er vanskelige å bekjempe og tidlig påvisning av pathogenene kan minimere spredning og redusere utgiftene ved utbrudd og behovet for bruk av plantevernmidler.

Klikk her for yderlig informasjon (Engelsk hjemmeside)

Cyanotoksiner


I tillegg til spesifikke testsett for ulike cyanotoksiner, tilbyr vi microcystin-test alternativer for å imøtekomme de ulike myndighetsanbefalingene for testing av råvannkilder og behandlet drikkevann. Våre tester inkluderer både ELISA- og hurtigtester.


Vi tilbyr også algetoksinstandarder og QC-materialer.


Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside)

Cyanotoksiner

Glyfosat

Glyfosat

Glyfosat er et plantevernmiddel som brukes mot ugress, blant annet i kornåker, hager og plantasjer.

 

Det er mye diskusjon internasjonalt knyttet til om glyfosat kan være helseskadelig for mennesker og/eller for miljøet. For oversikt over diskusjonen i EU angående glyfosat se, for eksempel, her 

 

Våre testsett er egnet for screening for glyfosatrester i vann, linser, hvite bønner, soyabønner mais, maltbygg og andre landbruksprodukter

 

For mer informasjon og korrekt prøveopparbeidelsesprotokoll for de ulike prøvetypene vennligst kontakt oss

Klikk her for produktinformasjon eller finn kontaktinfo under