Biosense Laboratories AS

Hormonforstyrrende kjemikalier 

Kjemikalier med hormonforstyrrende egenskaper (EDC) er fremmedstoffer som forstyrrer den normale funksjonen til menneskers og andre organismers endokrine system. Kjemikalier som er mistenkt å ha disse hormonforstyrrende egenskapene kan føre til alvorlig skade på organismen, avkommet og populasjonen.  Kjemikalier som mistenkes å kunne være EDC er derfor regulert under REACH og kan bli definert som Substance of very high concern (SVHC). Det er produsent/leverandørs ansvar å dokumentere at kjemikalier ikke er en EDC. Klikk her for yderlig informasjon (ekstern link).


Biosense tilbyr kvantitative vitellogenin (Vtg) ELISA-tester for å teste om stoffer har/ikke har østrogene eller anti-østrogene egenskaper. Vitellogenin er et viktig endepunkt i screening og testing for hormonforstyrrende effekt (EDC) beskrevet i 

OECDs retningslinjer for testing av kjemikalier (ekstern link), for eksempel:


  • OECD testretningslinje 229 (FSTRA)
  • OECD testretningslinje 230 (21- day assay)
  • OECD Test guideline 234 (FSDT)
  • OECD Test guideline 240 (MEOGRT)Klikk her for produktinformasjon (Engelsk hjemmeside) eller finn kontaktinfo under