Biosense Laboratories AS

Hormonforstyrrende kjemikalier 

Biosense Laboratories AS tilbyr enkle, raske og kostnadseffektive verktøy/testsett for å overvåke tilstedeværelse og effekter av forurensninger og giftstoffer.

Hormonforstyrrende kjemikalier (EDC) er stoffer i miljøet (luft-, jord- eller vannforsyning), matkilder, personlig pleieprodukter og produserte produkter som forstyrrer den normale funksjonen til kroppens endokrine system.

Biosense tilbyr kvantitative vitellogenin (Vtg) ELISA-testsett for påvisning av hormonforstyrrende stoffer med østrogene eller anti-østrogene egenskaper. Vitellogenin er et viktig endepunkt i screening og testing for hormonforstyrrende effekt (EDC) beskrevet i OECDs retningslinjer for testing av kjemikalier, for eksempel:


  • OECD testretningslinje 229 (FSTRA)
  • OECD testretningslinje 230 (21- day assay)
  • OECD Test guideline 234 (FSDT)
  • OECD Test guideline 240 (MEOGRT)Klikk her for produktinformasjon eller finn kontaktinfo under