Biosense Laboratories AS
biosense environsafe - miljø overvåkning

Miljø og vannkvalitet

Vann er verdens viktigste ressurs og hele vannets kretsløp beskyttes av en rekke lover og miljøforskrifter. Testene Biosense tilbyr tillater nøyaktig testing på stedet og gir hurtig svar, ofte til en lavere kostnad enn tradisjonelle metoder.

Vi tilbyr testsett for følgende bruksområder for vannkvalitet/miljøtesting:


Erwinia amylovora LDF

Erwinia amylovora LDF

 

Erwina amylovora er en bakterie som forårsaker plantesykdommen pærebrann. Bakterien kan spres med regn, vind og insekter og angriper planter i rosefamilien som eple- og pæretrær.

 

Erwinia amylovora hurtigtesten Biosense tilbyr er egnet for bruk i felten for hurtig inngripen ved angrep av pærebrann.


Klikk her for produktinformasjon.

Algetoksiner og cyanotoksiner


I tillegg til spesifikke testsett for ulike cyanotoksiner, tilbyr vi microcystin-test alternativer for å imøtekomme de ulike myndighetsanbefalingene for testing av badevann, råvannskilder og behandlet drikkevann.


Våre tester inkluderer både ELISA- og hurtigtester. Vi tilbyr også algetoksinstandarder og QC-materialer.

Klikk her for produktinformasjon.

microcystin i drikkevann
Phytophthora hurtig test

Phytophthora LFD


Phytophthora ramorum er en pseudosopp som forårsaker greinvisning og alvorlig skade på trær og busker. I 2002 ble sykdommen for første gang påvist i Norge på rododendron. Siden er sykdommen påvist i store deler av landet i et vidt spekter av busker og trær.

Biosense tilbyr en Phytophthora hurtigtest egnet til rask påvisning av Phytophthora "on site" på planteskoler, i parker, ved import etc. Positive prøver sendes til et laboratorium for identifikasjon av Phytophthora spp.

Klikk her for produktinformasjon.